Akti škole

Zakon_o_osnovnom_odgoju_i_obrazovanju_KS

Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_osnovnom_odgoju_i_obrazovanju_33_17

Zakon o izmjeni zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju broj 30

PRAVILNIK O RADU

Pravila_JU OŠ “Srednje” Srednje-Ilijaš 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Izmjene i dopune pravila o unutrašnjoj organizaciji-19-NOVI

Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom

Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i obezbjeđenju objekta

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Odluka_nastavničkog_vijeća o_zabrani mobitela-19

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji GPR-a škole za I polugodište školske 2019/2020 godine