Predmetna nastava

1. Mališević Alisa Nast.bos. jezika i književnosti
2. Stomornjak Mirela Nast.bos. jezika i književnosti
3. Dervišević Nedžad Nast. eng.jezika
4. Fišo Emina Nast. eng.jezika
5. Herak Nevena Nast. Njem. jezika
6. Pepić Heda Nast. Turskog jezika
7. Ljajić Nazif Nastavnik matematike
8. Džafo Arijana Nastavnik matematike
9. Sirćo Enisa Nastavnik biologije
10. Spahić Azra Nastavnik historije
11. Mališević Mahir Nastavnik geografije
12. Osmanović Sanela Nast. kulture življenja i hemije
13. Hukara Redžo Nast. Fizike
14. Dedić Said Nast. Tehničke kulture i informatike
15. Gabela Edin Nast. Likovne kulture
16. Vlajčić Džesika Nast. Muzičke kulture
17. Softić Faruk Nastavnik TZO
18. Kućanović Đulka Nast. Građanskog obrazovanja
19. Šehović Alma Nast. Islamske vjeronauke