Predmetna nastava

1. Mališević Alisa Nast.bos. jezika i književnosti
2. Stomornjak Mirela Nast.bos. jezika i književnosti
3. Dervišević Nedžad Nast. eng.jezika
4. Bećirović Ruvejd Nast. eng.jezika
5. Herak Nevena Nast. Njem. jezika
6. Pepić Heda Nast. Turskog jezika
7. Ljajić Nazif Nastavnik matematike
8. Džafo Arijana (Salamović Harisa) Nastavnik matematike
9. Sirćo Enisa Nastavnik biologije
10. Spahić Azra Nastavnik historije
11. Mališević Mahir Nastavnik geografije
12. Osmanović Sanela Nast. kulture življenja i hemije
13. Šehić Edin Nast. Fizike
14. Vrapčević Šerif Nast. Tehničke kulture i informatike
15. Beširević Safija Nast. Likovne kulture
16. Vlajčić Džesika Nast. Muzičke kulture
17. Softić Faruk Nastavnik TZO
18. Kućanović Đulka Nast. Građanskog obrazovanja
19. Hajro Merima Nast. Islamske vjeronauke