Organizacija World Vision donirala opremu za kabinete hemije i fizike

Očigledna nastavna sredstva i pomagala olakšavaju našim učenicima savladavanje nastavnog gradiva. Ovaj put  kabineti hemije i fizike obogaćeni su novim nastavnim sredstvima  u okviru Razvojnog plana škole za period 2018- 2022 uz pomoć međunarodne organizacije World Vision koja je bila i pokrovitelj projekta. Drago nam je da će učenici naše škole imati kvalitetniju nastavu i…