Tehničko osoblje

Redni broj Prezime i ime radnika Poslovi koje obavlja
1. Neretljak Fikret Domar
2. Mališević Senad Ložeč
3. Sužanj Zahida spremačica
4. Beha Fatima spremačica
5. Stomornjak Meliha spremačica
6. Šečić Sanela Kuhar-servirka
7. Halilović Junuz Noćni čuvar
8. Kovačević Senad Noćni čuvar
9. Šehić Alma Spremačica u PŠ Kamenica
10. Fazlić Mirsada Spremačica u PŠ Gajevi
11. Delija Amir Spremačica u PŠ Dragoradi