Izbor direktora JU OŠ “Srednje”

U februaru 2020. godine istekao je drugi mandat bivšem direktoru  naše škole. Za vrijeme mandata direktora Refika Kurtovića (2012 -2020)  ostvareno je  mnoštvo važnih projekata koji su unaprijedili odgojno-obrazovni rad u našoj školi. Realizacijom projekata utopljavanja, uređenja enterijera i eksterijera, nabavke nastavnih sredstava i pomagala, učenicima i nastavnicima uljepšan je i olakšan rad. U ime…

Međunarodni dan maternjeg jezika – 21. februar

Dan maternjeg jezika obilježava se širom svijeta 21. februara s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja maternjeg jezika, te njegovanja jezičke i kulturne različitosti i višejezičnosti. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježen je  i u našoj školi u okviru radionice koje su za učenike naše škole pripremile nastavnice Stomornjak Mirela i Alisa Mališević. Učenici su imali priliku…