Historijat škole

OŠ „Srednje“ ima višedecenijsku tradiciju. Prije rata zvala se OŠ “Evgenije Spahić Željko”, a na današnjoj lokaciji egzistira od 1979. godine, sa prekidom rada u toku agresije na BiH. U toku rata u školi su boravili pripadnici srpske vojske, a poslije 1995. godine armija RBiH koristila je školsku zgradu, tako da je objekat bio poprilično devastiran i neuslovan. Poslije rata pa sve do 2002. godine škola je egzistirala kao područna škola OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš. Kao samostalna počinje sa radom 7. novembra 2002. godine i od tada egzistira pod nazivom OŠ “Srednje”. Škola je posebna, prije svega zbog činjenice da u njoj svoja znanja stiču djeca sa širokog područje općine Ilijaš, preciznije sa područja od 260 kilometara kvadratnih. Više od osamdeset posto učenika vozari jer im se škola nalazi na daljenosti od pet do 25 kilometara, a nastava se izvodi u četiri školska objekta. Jedan je centralna škola i tri područne koje su jako udaljene od centralne škole u Srednjem. Najbliža je područna škola ‘Gajevi’ udaljenja 11 kilometara, sljedeća je ‘Kamenica’ sa daljinom od 16 km, dok je najudaljenija ‘Dragoradi’ na distanci od čak 21 km.