Zahvalnica humanim ljudima velikoga srca

Samo se srcem dobro vidi, očima je ono bitno nevidljivo… (Mali princ) Zahvalnost, darežljivost i dobročinstvo vrline su koje krase velike ljude. Ovim putem u ime škole, u ime direktorice Dženite Čehajić-Kulo, učenika, roditelja i nastavnika želimo da se zahvalimo ljudima koji su iskazali svoju darežljivost i dobročinstvo tako što su nam svima olakšali rad…

DAN ŠKOLE – poziv

Dragi učenici i nastavnici, s obzirom na prilike u kojima se trenutno nalazimo nismo u mogućnosti obilježiti rođendan naše škole koji se već duži niz godina obilježava 30.aprila. U saradnji sa stručnom službom škole, Nastavničkim vijećem i direktoricom Dženitom Čehajić  – Kulo, došli smo na ideju da ovogodišnji Dan škole obilježimo na poseban način. Dakle,…

Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

Cijenjeni roditelji, upis učenika prvog razreda za školsku 2020/2021. godinu će se vršiti elektronskim putem, počev od 1.aprila tekuće godine. U prilogu imate POZIV za upis i Obrazac za upis djeteta u prvi razred osnovne škole Obrazac prijave:   Obrazac Prijava za upis djeteta 2020-2021 godine POZIV

Biblioteka

Iz UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke Školska biblioteka pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji.  Školska biblioteka opskrbljuje učenike vještinama za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život slobodnih, sposobnih, svestranih i odgovornih građana. Zadaća školske biblioteke        Školska biblioteka daje potporu…

Online nastava – uputstvo za učenike

Da bi pohađali online nastavu potrebno je da na vaše android uređaje preuzmete sa Trgovine Play  (Play Store) aplikaciju Google Classroom   . Kada otvorite aplikaciju Google Classroom u gornjem desnom uglu izaberite opciju +, u padajućem meniju izaberite opciju pridruži se predmetu (Join Class) . Izborom ove opcije pojavit će vam se polje za unos…

Izbor direktora JU OŠ “Srednje”

U februaru 2020. godine istekao je drugi mandat bivšem direktoru  naše škole. Za vrijeme mandata direktora Refika Kurtovića (2012 -2020)  ostvareno je  mnoštvo važnih projekata koji su unaprijedili odgojno-obrazovni rad u našoj školi. Realizacijom projekata utopljavanja, uređenja enterijera i eksterijera, nabavke nastavnih sredstava i pomagala, učenicima i nastavnicima uljepšan je i olakšan rad. U ime…